#

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС МОНТЕССОРІ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Правила прийому дітей у дошкільні класи,  основні засади педагогічної системи та специфіка роботи, які враховуються при наборі дітей.

         Навчально-виховний комплекс Монтессорі з поглибленим вивченням англійської мови (НВК Монтессорі) є державним закладом у системі української освіти, який забезпечує умови для безперервного розвитку, виховання та навчання дітей віком від 2-х до 10-ти років на засадах гуманістичної педагогічної системи Марії Монтессорі.

У міжнародному освітньому просторі педагогіка Марії Монтессорі визнана однією з найбільш демократичних, а школи Монтессорі користуються підвищеним попитом батьків, оскільки процес виховання та навчання базується на величезній повазі до потреб маленької дитини, глибоких знаннях законів розвитку її психіки, вмінні педагогів та батьків спрямувати зусилля на задоволення цих потреб, організацію середовища, в якому живуть діти, таким чином, що процес розвитку та навчання  відбувається абсолютно природним шляхом, без домінуючої ролі дорослого та примусу. Правила, які є однаковими для вчителів, дітей і батьків, а також  безумовне їх дотримання, створюють демократичну атмосферу взаємоповаги та співпраці, забезпечують умови для вільного виховання та навчання, позбавляють хаосу, формують позитивну дисципліну, не дозволяють інтерпретувати метод Монтессорі та дискредитувати його.

Навчально-виховний комплекс Монтессорі (повна назва) має освітню ліцензію з відзнакою від ГУОН м. Києва, оскільки дотримується державної програми дошкільної освіти, а за формами та змістом роботи відповідає параметрам міжнародної акредитації закладів подібного типу, є асоційованим членом Американського Монтессорі товариства,  товариств Монтессорі Італії та Нідерландів. НВК Монтессорі  виконує функцію модельного закладу в місті Києві та Україні.

Усі педагоги, вчителі-предметники та вчителі  початкової школи НВК Монтессорі мають відповідну освіту, підтверджену сертифікатами Українського освітнього центру з підготовки Монтессорі–вчителів, сертифікатами Принстонського освітнього Монтессорі-центру (США), або перебувають на шляху її здобуття.

З батьками, які бажають, щоб їхня дитина навчалася в НВК Монтессорі, ведеться системна робота з метою ознайомлення з методом, що забезпечує умови для подальшого свідомого вибору ними саме Монтессорі-програми. Обов’язковою є первинна ознайомча бесіда з адміністратором закладу (директором або його заступником), під час якої батьки отримують  інформацію про специфіку його роботи. Увазі батьків пропонуються буклет про школу з інформацією про програми для дітей дошкільного віку, статті та публікації, що допомагають отримати більш детальні відповіді на запитання щодо методики та умов навчання в школі Монтессорі, проводиться оглядова екскурсія по класах школи (за попередньою домовленістю).

Відповідно до Статуту НВК Монтессорі, навчальний рік у дошкільних програмах розпочинається у вересні та закінчується у травні кожного навчального року.

Для забезпечення єдності в підходах до виховання та навчання дітей батькам, діти яких навчатимуться в НВК Монтессорі, необхідно оволодіти певним пакетом знань, уміти оперувати основними поняттями та розуміти суть філософії педагогічної системи, а саме: 

- сензитивні періоди в розвитку дітей;

- що таке процес нормалізації (адаптації) дитини, в чому його відмінність від “звикання” до іншого середовища, іншого дорослого, інших дітей;

- підготовлене  середовище;

- роль вчителяу класі Монтессорі;

- шляхи формування позитивної дисципліни;

- заохочення та покарання в педагогічній системі Монтессорі;

- роль батьків і т.ін.

З цією метою, двічі впродовж навчального року (у вересні та березні) адміністрацією школи проводяться батьківські конференції, під час яких здійснюється детальний перегляд презентацій, фільмів і надається повна інформація про основні наведені вище поняття методу. Батьки отримують відповіді на всі запитання стосовно методики та умов навчання дітей у закладі.

По закінченні вересневої конференції батьки можуть заповнити первинну анкету в школі та зареєструватися на електронному порталі адміністративних послуг м. Києва.     

У НВК Монтессорі працюють дві дошкільні програми.

Програма Тоддлер (міжнародна назва) для дітей віком від 2-х до 3-х років, працює один тоддлер-клас. Згідно нормативних документів та методики, наповнюваність програми - 15 дітей. У програму приймаються діти, яким станом на 1 вересня виповнилося 2 роки.

Програма від 3-х до 6-ти років ”Раннє дитинство”, працюють чотири класи. Згідно нормативних документів та методики, наповнюваність Монтессорі-класу - 15-20 дітей. Класи є різновіковими, що зумовлює набір тільки певної кількості дітей, яким станом на 1 вересня виповнилося повних 3 роки.

При наборі в програму від “3-х до 6-ти”та визначенні кількості місць враховується фактор внутрішньої міграції (щорічний перехід дітей з програми “Тоддлер” у програму від “3-х до 6-ти”). Кількість місць для дітей 3-річного віку є пропорціональною кількості дітей 4 та 5-річного віку, які вже навчаються в програмі.

При здійсненні набору адміністрація школи враховує і має право надавати пріоритет педагогам школи та родинам, які хочуть навчати другу або третю дитину згідно єдиних педагогічних принципів. 

Набір до НВК Монтессорі здійснює директор закладу за умови надання батьками:

-         заяви;

-         медичної картки про стан здоров’ядитини;

-         довідки  лікаря-педіатра про епідеміологічне оточення;

-         свідоцтва про народження,

а також

результатів психолого-педагогічного обстеження дитини і проходження батьками співбесід та участі в батьківських конференціях, заповнення первинної анкети та реєстрації на електронному порталі адміністративних послуг м. Києва.

Контакти

м. Київ, вул. Ентузіастів 1/5

т.  (044) 295-18-29

e-mail:  montessori-school@ukr.net