#

Співробітництво України та ЮНЕСКО

Членство України в ЮНЕСКО стратегічно орієнтоване на сприяння розширенню міжнародного співробітництва вітчизняних наукових, освітніх і культурних інституцій шляхом забезпечення їх участі у програмній діяльності Організації.

Як міжнародна організація системи ООН ЮНЕСКО ставить перед собою завдання «сприяти зміцненню миру й безпеки шляхом розширення співробітництва народів у галузі освіти, науки й культури в інтересах забезпечення загальної поваги до справедливості, законності і прав людини, а також основних свобод, проголошених у Статуті ООН для всіх народів без розрізнення раси, статі, мови чи релігії». Цей політичний імператив – «сприяння миру і взаєморозумінню між народами» – став визначальним для подальшої концептуальної ролі ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО створювалася у 1946 році після завершення Другої Світової війни, в умовах, коли духовне відродження повоєнного світу було як ніколи актуальним.

Україна є членом ЮНЕСКО з 12 травня 1954 року.

Тематичні напрями діяльності Національної комісії України у справах ЮНЕСКО:

- освіта: ефективне функціонування та розширення мережі Кафедр ЮНЕСКО в Україні, координація роботи мережі Асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні (Всеукраїнські конференції учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО), проведення науково-методичних та освітніх конференцій під егідою Нацкомісії.

Наразі в Україні успішно діють 64 асоційованих школи ЮНЕСКО, а також 14 кафедр ЮНЕСКО.

НВК Монтессорі є асоційованою школою ЮНЕСКО з 2000-го року

Контакти

м. Київ, вул. Ентузіастів 1/5

т.  (044) 295-18-29

e-mail:  montessori-school@ukr.net